Rejestracja telefoniczna74-841-24-20

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2022 roku
przychodnia NZOZ "Zdrowy Sobięcin" zostanie zamknięta.

Uprzejmie prosimy pacjentów o przepisywanie się do innych placówek leczniczych.

Pacjenci zainteresowani odebraniem kopii własnej dokumentacji leczniczej,
proszeni są o zgłaszanie się do przychodni przy ul Wrocławskiej 10 w Wałbrzychu.

Recepta - zamawianie

Rodo

SZANOWNI PACJENCI!

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

NZOZ „Zdrowy Sobięcin” przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności. Zapewniamy, że traktujemy dane pacjentów ze starannością i z uwzględnieniem zobowiazań wynikających z przetwarzania danych wrazliwych w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek informacyjny RODO

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ „Zdrowy Sobięcin” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Karkonoskiej 2, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Michał Lesman, e-mail: iod@zdrowysobiecin.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczenia zdrowonego i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa o działalności leczniczej,
  5. podanie danych jest dobrowlne, ale niezbędne do udzielenia świadczenia zdrowotnego, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest udzielanie świadczeń,
  6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 20 lat.

„Zdrowie jest tym czynnikiem, który dodaje wartości
wszystkim zerom w życiu” / Bernard Fontenelle