Rejestracja telefoniczna74-841-24-20

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 31 grudnia 2022 roku
przychodnia NZOZ "Zdrowy Sobięcin" zostanie zamknięta.

Uprzejmie prosimy pacjentów o przepisywanie się do innych placówek leczniczych.

Pacjenci zainteresowani odebraniem kopii własnej dokumentacji leczniczej,
proszeni są o zgłaszanie się do przychodni przy ul Wrocławskiej 10 w Wałbrzychu.

Ankieta satysfakcji pacjenta

Ankieta jest anonimowa, przeprowadzana w celach badawczych.
Prosimy o szczere odpowiedzi.

 

 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o Przychodni „Zdrowy Sobięcin” 2. Z jakich usług korzystał(a) Pan(i) w naszej placówce?
  gabinet zabiegowy
  rehabilitacja
  podstawowa opieka zdrowotna
  poradnia specjalistyczna (jaka?)

 3. Co skłoniło Pana/Panią do skorzystania z usług w naszej placówce?
  szeroki zakres usług
  czas oczekiwania na wizytę
  jakość obsługi
  poziom cen za usługi
  kompetentność lekarzy
  inne (jakie?)

 4. Jak ocenia Pan(i) fachowość udzielania świadczeń przez lekarzy w placówce?
  bardzo dobra
  dobra
  zła
  bardzo zła

 5. Jak ocenia Pan(i) informowanie pacjenta o przebiegu choroby i leczenia?
  bardzo dobra
  dobra
  zła
  bardzo zła

 6. Jak ocenia Pan(i) punktualność lekarzy w placówce?
  bardzo dobra
  dobra
  zła
  bardzo zła

 7. Jak ocenia Pan(i) zainteresowanie pacjentem i uprzejmość lekarzy?
  bardzo dobra
  dobra
  zła
  bardzo zła

 8. Jak ocenia Pan(i) czas oczekiwania na rejestrację?
  bardzo dobra
  dobra
  zła
  bardzo zła

 9. Jak ocenia Pan(i) możliwość uzyskania informacji w rejestracji?
  bardzo dobra
  dobra
  zła
  bardzo zła

 10. Jak ocenia Pan(i) jakość obsługi w rejestracji?
  bardzo dobra
  dobra
  zła
  bardzo zła

 11. Jak ocenia Pan(i) elastyczność terminów wizyt lekarskich?
  bardzo dobra
  dobra
  zła
  bardzo zła

 12. Jak ocenia Pan(i) uprzejmość i dostępność pielęgniarek?
  bardzo dobra
  dobra
  zła
  bardzo zła

 13. Jak ocenia Pan(i) sprawność udzielania pomocy przez pielęgniarki?
  bardzo dobra
  dobra
  zła
  bardzo zła

 14. Jak ocenia Pan(i) jakość działu rehabilitacyjnego?
  bardzo dobra
  dobra
  zła
  bardzo zła

 15. Jak ocenia Pan(i) poziom cen za usługi w naszej placówce?
  zbyt wysokie
  wysokie
  przeciętne
  niskie

 16. Czy polecił(a)by Pan(i) naszą placówkę?
  tak
  nie
 17. Co zmienił(a)by Pan(i) w naszej placówce?

 

Metryczka

Płeć:
kobieta
mężczyzna

Wiek:
do 30 lat
31-40 lat
41-50 lat
51-60 lat
powyżej 61 lat

Miejsce zamieszkania:
miasto do 50 tys. mieszkańców
miasto powyżej 50 tys. mieszkańców
wieś

 

 

 

„Zdrowie jest tym czynnikiem, który dodaje wartości
wszystkim zerom w życiu” / Bernard Fontenelle